صندوق دریافت نظرات
 
گيرنده:  
فرستنده:  
تلفن:    
موبایل:    
پست الکترونيکي :      
موضوع:   
متن:  
نوع:  
پیوست:  

 


 

اطلاعات تماس با  کارخانه
دفتر مدیر عامل
36304090 041
آدرس کارخانه تبریز : تبریز ، کیلومتر 5 جاده تهران.

کد پستی : 5368115653

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427
فکس
36303935 041
کارخانه تبریز
93-36304892 041  &  36303737 041
دفتر فروش
36303050 041
فاکس فروش
36303051 041
تلفکس امور مالی
36303835 041
تلفکس تدارکات
36304200 041

اطلاعات تماس با دفتر تهران

دفتر تهران

66344307  021

 
آدرس دفتر تهران : تهران، لاله زار شمالی، بعد از چهارراه منوچهری، نبش کوچه صفابخش، ساختمان ایرانیان، طبقه دوم، واحد 136، کد پستی: 1145714567
 

66344308  021

 فکس
66728399  021
 

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره تماس : 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 
علی نصیرزاده مدیر فروش و بازاریابی 243

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

رامین کریمی

کارشناس فروش

120

آدرس کارخانه و دفترمرکزی