تماس با واحد فروش - تهران
مشخصات
سمت
تلفن
آدرس: تهران ، خیابان خالداسلامبولی ( وزراء ) ، نبش خیابان 37 ، شماره 165 ،

طبقه اول .
  کـد پستی : 1516853111
 
شماره فاکس : 88797798 - 021
 
وهاب مجذوب
کارشناس مهندسی فروش
88889421 - 021
88870657 -021
88885355 - 021


اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره تماس : 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 
علی نصیرزاده مدیر فروش و بازاریابی 243

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

رامین کریمی

کارشناس فروش

120

صندوق دریافت نظرات
 
گيرنده:  
فرستنده:  
تلفن:    
موبایل:    
پست الکترونيکي :      
موضوع:   
متن:  
نوع:  
پیوست: