(( اندازه گيري رضايتمندي مشتريان ))
 

مشتري گرامي :
             با سلام و سپاس از حسن انتخاب و خريد شما ، باعنايت به اينكه شركت سيمكات تعالی سازمانی را جزو برنامه هاي كاري خود قرار داده است ، لطفا با ارایه نظرات و پيشنهادات خود ، ما را درانجام هرچه بهتر وظايف و اهدافمان كه توليد منطبق با استانداردهاي ملي و معتبر بين المللي ، افزايش سطح كيفي محصولات ، دستيابي به رضايتمندي هرچه بيشتر مشتريان عزیز مي باشد ياري فرمائيد. يقينا پاسخ شما به سوالات ذيل مشاركتي ارزشمند درامر فرهنگ سازي ارتقاء كيفيت خواهد بود.

مشخصات مشتري
 شماره تماس
 نام / شركت
 پست الكترونيكي
الف - اندازه گيري رضايتمندي
1- کیفیت کانالهای ارتباط مشتری از مرحله مذاکره تا تحویل نهایی
2- جوابگویی به نیازمندیها
3- تحويل بموقع كالاي خريداري شده
4- كيفيت محصول ارائه شده
5- نحوه حمل و ارسال كالا
6- قيمت محصولات شركت درمقايسه با ساير محصولات مشابه
7- كيفيت محصولات شركت درمقايسه با ساير توليدكنندگان
8- بسته بندي محصولات شركت درمقايسه با ساير توليدكنندگان
9- تاثير نوع بسته بندي درهنگام تخليه كالا برايمني افراد
 10- آیا حاضر به خرید مجدد از شرکت سیمکات میباشید؟
 11- آیا تاکنون پیشنهاد یا انتقادی به شرکت داده اید؟
    ( درصورت مثبت بودن ) آیا اقدامی اصلاحی انجام شده و به اطلاع شما رسیده است؟
ب - پيشنهاد ، انتقاد ، نيازمندي مشتري
 پيشنهاد ، انتقاد ، نيازمندي مشتري
ج - پیشنهاد سوال / سوالات جدید
 دوست دارید از شما چه سوال دیگری پرسیده شود؟