هادیهای پرظرفیت TACSR
 

 
 هادیهای پرظرفیت TACSR
محدویت دمایی هادیها، شرکت تولیدی سیمکات را بر آن داشت تا نسبت به تولید هادیهای پرظرفیت TACSR  اقدام نماید.
با عبور جریان الکتریکی هادی گرم میشود و باعث نرم شدن آن و در نتیجه افت استحکام مکانیکی هادی می گردد که این مشکل باعث محدودیت عبور جریان یا ظرفیت انتقال انرژی الکتریکی در خطوط شبکه های انتقال و توزیع میگردد پس لازم است شرایطی اندیشیده شود
تا تحمل حرارتی هادی آلومینیوم مورد استفاده در خطوط هوایی را بالا برد. سابقا این نوع هادی از کشورهای خارج وارد می شد ولی اکنون شرکت سیمکات برای اولین بار در کشور موفق به تولید انبوه این هادی بر اساس استاندارد IEC شده است. دمای تحمل حرارتی برای هادیهای آلومینیومی مورد استفاده در هادی های ACSR  ، هشتاد ( 80 ) درجه سانتیگراد می باشد. ولی با آلیاژ سازی تحمل حرارتی به مقدار  150 درجه سانتیگــراد افزایش یافته است که با  این حساب می توان ظرفیت انتقال انرژی را بدون احداث خطوط جدید یا تقویت پایه ها ، تنها با تعویض هادی با همان سطح  مقطع  افزایش داد.

                         ادامه مطلب  . . .                                                                                                                                         صفحه اصلی