معرفی واحدهای مهندسی
واحدهای مهندسی

واحدهای مهندسی شرکت در کنار مدیریت، نقش موثر و مهمی را در راستای توسعه پایدار ایفا می‌نمایند. اهداف اساسی تشکیل و سازماندهی این واحدها عبارتند از:  

تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار، انتخاب بازارهای مصرف، طراحی محصولات، تدوین خط‌مشی، تولید کالاهای جدید، طراحی علائم تجاری و نوع بسته‌بندی، ایده‌یابی و غربال کردن ایده‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب کالاها، خط‌مشی‌های ارتباطی و تبلیغات پیشبردی، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بازاریابی بین‌المللی و ... لذا در این راستا شرکت توانسته است با اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن، واحد تحقیق و توسعه خود را از سال 1372 راه‌اندازی نماید و متعاقب آن مبادرت به ایجاد واحدهای مهندسی فروش و تحقیقات بازار نموده که بتواند از این رهگذر به اهداف استراتژیک دست یابد. 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/17