گرانول PVC

گرانول های PVC

 


این نوع گرانولها در خط تولید برای عایق و روکش کابلهای نصب ثابت و قابل انعطاف و همچنین بعنوان پرکننده یا پوشش داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

 
دانلود کاتالوگ گرانولهای PVC                                                                                         صفحه اصلی