كابل های انعطاف پذیر

کابل های انعطاف پذیر با عایق و روکش PVC تا ولتاژ 0.6 الی 1 کیلو ولت

 


این کابل ها برای انتقال انرژی الکتریکی به تجهیزات و و سایل الکتریکی متحرک و قابل حمل که در مزارع ، معادن و کارخانه ها استفاده می شوند کاربرد دارند.

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: