کابل های انعطاف پذیر

کابل های انعطاف پذیر با عایق و روکش PVC تا ولتاژ 300 الی 500 ولت

 


این نوع کابل ها در اتاقهای خشک و مرطوب برای تغذیه وسایل و تجهیزات الکتریکی قابل حمل ، در منازل و ادارات و همچنین وسایل گرمایی تا 500ولت، جایی که انتظار تنشهای مکانیکی متوسط و انعطاف پذیر بیشتری داشته باشیم ؛ بکار می روند. این کابلها برای بیرون ساختمان مناسب نیستند.

H05VV-F

Standard: IEC 60227

ISIRI (607)53

استاندارد: