کابلهای قدرت چند رشته سکتور

کابل های قدرت سکتور با عایق و روکش PVC ، زره فولادی ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت


این کابل ها برای خطوط توزیع فشار ضعیف تا هزار ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شوند و محل نصب آنها داخل یا بیرون ساختمان ، داخل آب یا کانالها می باشد و از هرگونه صدمات مکانیکی و آسیبهای الکتریکی محافظت می شوند. و زره کابل می تواند بعنوان شیلد بکار رود.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: