کابلهای قدرت چند رشته سکتور

کابل های قدرت سکتور با هادی آلومینیومی، عایق و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


این کابل ها برای خطوط توزیع فشار ضعیف تا هزار ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شوند و محل نصب آنها داخل یا بیرون ساختمان ، داخل آب یا کانالها و زیرزمینها، جائیکه احتمال ضربات مکانیکی وجود ندارد می باشد.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: