سیم های افشان با عایق PVC

سیم های افشان با عایق PVC تا ولتاژ  750-450

 


این سیم ها برای مصارف عمومی در اتاقهای خشک ، در تجهیزات الکتریکی ، کلیدها و تابلوهای توزیع ، داخل لوله های دفن شده زیر گچ  و روی گچ  که بوسیله بست های عایقی مهار شده انـد؛ تـا ولتاژ 750 ولت ، استفـاده می شونـد. استفـاده این سیم ها مستقیمـاً زیر گج مجاز نیست. این سیم ها نسبت به سیم های نیمه افشان ازانعطاف بیشتـری برخوردارند.

H07V-K     H07V-F

Standard: IEC 60227

ISIRI 607

استاندارد:

 
دانلود کاتالوگ سیمهای افشان با عایق PVC                                                                           صفحه اصلی