کابل های قدرت چند رشته گرد

کابل های قدرت چند رشته گرد با عایق PVC ، مس هم محور ، روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


این کابل ها برای سیستم های انتقال قدرت در فشار ضعیف تا هزار ولت بکار می روند. محل نصب این کابلها در زیرزمینها، بیرون و داخل ساختمانها، داخل آب و کانالها، جائیکه احتمال ضربات مکانیکی وجود ندارد می باشد. شیلد کابل به عنوان محافظ، از خطرات برق گرفتگی جلوگیری می کند.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: