کابل های قدرت چند رشته گرد

کابل های قدرت چند رشته گرد با عایق و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


استفاده ازاین کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا1000 ولت می باشد و درمراکز مسکونی، تجاری و صنعتی، این کابل ها داخل یا بیرون ساختمان، زیرزمینها، داخل آب و کانالهایی که بدور از هرگونه احتمال ضربدیدگی باشد؛ نصب می شوند.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد:

 
دانلود کاتالوگ کابلهای قدرت چند رشته با عایق و روکش PVC                                                   صفحه اصلی