سیم های میله ای تک لا با عایق PVC 

سیم های میله ای تک لا با عایق PVC تا ولتاژ  750-450

 


این سیم ها برای مصارف عمومی در اتاقهای خشک ، در تجهیزات الکتریکی ، کلیدها و تابلوهای توزیع ، داخل لوله های دفن شده زیر گچ  و روی گچ  که بوسیله بست های عایقی مهار شده انـد؛ تـا ولتاژ 750 ولت ، استفـاده می شوند.استفاده این سیم ها مستقیماً زیر گج مجاز نیست.

H07V-U

Standard: IEC 60227

ISIRI 607

استاندارد:

 
دانلود کاتالوگ سیمهای میله ای تک لا با عایق PVC                                                                  صفحه اصلی