کابلهای قدرت تک رشته

کابل های قدرت تک رشته با هادی آلومینیومی ، عایق و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


استفاده ازاین کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. این کابلها در داخل یا بیرون ساختمان، زیرزمین، داخل آب و داخل کانالها، جایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود نداشته باشد؛ نصب می شوند.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: