کابلهای قدرت تک رشته

کابل های قدرت تک رشته با عایق و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


این کابل ها ، برای خطوط توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت در مراکز مسکونـی ، تجاری و صنعتـی استفــاده می شوند. محل نصب این نوع کابلها داخل یا بیرون ساختمان، داخل آب یا کانالها، زیرزمینها و جاهائیکه احتمال ضربات مکانیکی وجود ندارد می باشد.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد:

 
دانلود کاتالوگ کابلهای قدرت تک رشته با عایق و روکش PVC                                                    صفحه اصلی