واحد تولید سیم و کابل

ماشین آلات این واحد که از معتبرترین سازندگان ماشین آلات کابلسازی جهان خریداری شده اند و مورد بهره برداری قرار می گیرند عبارتنـد از :

          ماشین های کشش بزرگ

          ماشین های کشش متوسط و کوچک

          ماشین های تابنده بانچر

          ماشین های تابنده منظم 7-9-37-61 رشته ای ( استرندر )

          ماشین تابنده SZ

           ماشین تابنده کابل

           ماشین های اکسترودر60-80-120-150

           ماشین های ریوایندر و اسپولر

تولیدات مهم این واحد عبارتنـد از :

 

انواع سیم با عایق PVC

انواع کابلهای قدرت با هادی مس و آلومینیوم و عایق XLPE و PVC

انواع کابلهای کنترل شیلددار و آرموردار

انواع کابلهای خودنگهدار 0.6 – 1 kv

انواع هادیهای هوایی روکش‌دار 0.6 – 1 kv و 12 – 20 kv

انواع هادیهای هوایی CU، AAAC، AAC، ACSR/AW و ACSR

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/17