صندوق دریافت نظرات
 
گيرنده:  
فرستنده:  
تلفن:    
موبایل:    
پست الکترونيکي :      
موضوع:   
متن:  
نوع:  
پیوست:  

 


 

اطلاعات تماس با  کارخانه
دفتر مدیر کارخانه
36304090 041
آدرس کارخانه : تبریز ، کیلومتر 5 جاده تهران.

کد پستی : 5368115653

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427
فاکس کارخانه
36303935 041
کارخانه
93-36304892 041  &  36303737 041
دفتر فروش
34-36302330 041  &  36303050 041
فاکس فروش
36303051 041
تلفکس امور مالی
36303835 041
تلفکس تدارکات
36304200 041

اطلاعات تماس با دفتر تهران

دفتر مدیر عامل

88885355  021
آدرس دفتر تهران : تهران ، خیابان خالداسلامبولی ( وزراء ) ، نبش خیابان 37 ، شماره 165 ، طبقه اول .

 
کد پستی : 1516853111

 
 

88870648  021

88889421  021  &  88773456  021

88870656  021  &  88674496  021

فکس

88797798  021

88870657  021

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره های تماس :  34-36302330 041 و 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 
علی نصیرزاده مدیر فروش و بازاریابی 243

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118 

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

محمد مشتاق

کارشناس فروش

112

رامین کریمی

کارشناس فروش

120

آدرس کارخانه و دفترمرکزی