صندوق دریافت نظرات
 
  


گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :     
موضوع :  
متن :
نوع :


 

اطلاعات تماس با شرکت سیمکات

دفتر مدیر کارخانه

36304090 041

آدرس کارخانه : تبریز ، کیلومتر 5 جاده تهران.

کد پستی : 5368115653

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427

فاکس کارخانه

36303935 041

کارخانه

93-36304892 041  &  36303737 041

دفتر فروش

34-36302330 041  &  36303050 041

فاکس فروش

36303051 041

تلفکس امور مالی

36303835 041

تلفکس تدارکات

36304200 041

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره های تماس :  34-36302330 041 و 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 

روح اله دادگر

کارشناس فروش  
(صنایع فولاد و صادرات)

120

 حسین علیزاده

کارشناس فروش
(امور شرکتهای توانیر)

118

محمد مشتاق

مهندسی فروش و
فروش مستقیم

112

صمد حنیفیان

کارشناس فروش
(امور نمایندگی ها)

111

میرابوالفتح همایون 

حسابداری فروش

114

آدرس کارخانه و دفترمرکزی