صندوق دریافت نظرات
 
گيرنده:  
فرستنده:  
تلفن:    
موبایل:    
پست الکترونيکي :      
موضوع:   
متن:  
نوع:  
پیوست:  

 


 

اطلاعات تماس با  کارخانه
دفتر مدیر کارخانه
36304090 041
آدرس کارخانه : تبریز ، کیلومتر 5 جاده تهران.

کد پستی : 5368115653

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427
فاکس کارخانه
36303935 041
کارخانه
93-36304892 041  &  36303737 041
دفتر فروش
36303050 041
فاکس فروش
36303051 041
تلفکس امور مالی
36303835 041
تلفکس تدارکات
36304200 041

اطلاعات تماس با دفتر تهران

دفتر مدیر عامل

88885355  021
آدرس دفتر تهران : تهران ، خیابان خالداسلامبولی ( وزراء ) ، نبش خیابان 37 ، شماره 165 ، طبقه اول .

 
کد پستی : 1516853111

 
 

88870648  021

88889421  021  &  88773456  021

88870656  021  &  88674496  021

فکس

88797798  021

88870657  021

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره تماس : 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 
علی نصیرزاده مدیر فروش و بازاریابی 243

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118 

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

رامین کریمی

کارشناس فروش

120

آدرس کارخانه و دفترمرکزی