اطلاعات تماس با  کارخانه تبریــز
دفتر مدیرعامل
36304090 041
آدرس کارخانه تبریــز : تبریـز، کیلومتر 5 جاده تهران.

کـد پستی : 5368115653 

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کـد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427
فکس
36303935 041
کارخانه تبریـز
93-36304892 041  &  36303737 041
دفتر فروش
36303050 041
فکس فروش
36303051 041
تلفکس امورمالی
36303835 041
تلفکس تدارکات
36304200 041

اطلاعات تماس با  کارخانه قزوین ( هادی برق دیاموند سابق )
دفتر مدیریت
33297542-3 028
آدرس کارخانه قزوین : قزوین ، کیلومتــر 6 جاده قدیم قزوین - تهران.

کـد پستی : 3416687873 
فکس
33297540 028
مدیر کارخانه
33297421-2 028
تلفکس امورمالی
33297545 028

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره تماس : 36303050 041
شماره فاکس : 36303051 041
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

رامین کریمی

کارشناس فروش

120

 
اطلاعات تماس با  دفتر فروش تهران

دفتر فروش تهران

66344307 021

 آدرس : تهران، لاله زار شمالی، بعد از چهارراه منوچهری، نبش کوچـه صفابخش، ساختمان ایرانیــان، طبقـه دوم، واحـد 135، کــدپستی: 1145714567 

66344308 021

فکس

66728399 021


آدرس کارخانه تبریز

 

صندوق دریافت نظرات
 
* گيرنده:
* فرستنده:
تلفن:  
* موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع:
پیوست: