اعضای هیئت مدیره

 
آقای ابراهیم الرحمه اسکوئی
رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا مؤید
نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا اصولی تبریزی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای محرم دادگر
عضو هیئت مدیره
آقای احمد وفایی اقدم
عضو هیئت مدیره
 

صندوق دریافت نظرات
 
  


گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :     
موضوع :  
متن :
نوع :


 

اطلاعات تماس با شرکت سیمکات

دفتر مدیریت

36304090 041

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه : تبریز ، کیلومتر 5 جاده تهران.

کد پستی : 5368115653

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427

فاکس کارخانه

36303935 041

کارخانه

93-36304892 041  &  36303737 041

مدیر فروش و صادرات

36304100 041

دفتر فروش

34-36302330 041  &  36303050 041

فاکس فروش

36303051 041

تلفکس امور مالی

36303835 041

تلفکس تدارکات

36304200 041

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره های تماس :  34-36302330 041 و 36303050 041
 
شماره فاکس : 36303051 041 
 
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR
 

خانم فرمانی

مسئول دفتر فروش

108

ناصر برزگر

فروش نمایندگی ها

111

 حسین علیزاده

فروش شرکتهای تابعه توانیر

118

محمد مشتاق

مهندسی فروش

112

هادی خرسندی

فروش مفتول آلومینیوم

113

میرابوالفتح همایون 

حسابداری فروش

114

اطلاعات تماس با واحد کامپیوتر و مدیریت پورتال

مشخصات

بخش

داخلی

شمــاره تماس :    36303737 041
 
شماره مستقیم :    36304895 041
 

محمدرضا براتـی

سخت افزار ؛ پشتیبانی شبکه LAN ؛ پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری سرورها و تجهیزات مربوطه

274

نرم افزار ؛  پشتیبانی سیستم های مکانیزه

253

مدیریت پورتال ؛ خدمات اینترنتی

253

آدرس کارخانه و دفترمرکزی