خط مشی كيفيت

                                                خط مشی مدیریت کیفیت / زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

شرکت سیمکات درزمینه طراحی وتولید انواع سیم وکابل مسی و آلومینیومی وتولید انواع مفتول مس وآلومینیوم وتولید گرانول PVC مطابق با استانداردهای ملی وبین المللی فعالیت می نماید ، خط مشی این شرکت با تعهد به رعایت قوانین و مقررات وسایرالزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستمهای مدیریت بشرح ذیل می باشد : 

1- طراحـی و تولید انواع  سیم  و کابل مسی و آلومینیمی  فشار ضعیف  مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و برآورده نمودن 
     خواسته های مشتریان.

2- تولید انواع مفتول آلومینیم الکتریکی (EC) و مفتول مس 8 میلیمتری بعنوان مواد اولیه سیم وکابل برطبق استانداردهای ASTM .

3- بهره گیری ازنظامهای مدیریت زیست محیطی وایمنی و بهداشت شغلی برمبنای استاندارد    ISO   9001 : 2008  
    و   ISO   14001    2004   و  OHSAS    18001 : 2007 .

4- بکارگیری نیروهای باصلاحیت و تلاش و توجه به ارتقاء دانش کارکنان و تقویت انگیزه آنان درامر مشارکت .

5- جلب رضایت مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان .

6- تعهد به بهبود مستمر و اثـربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت / زیست محیطی / ایمنی و بهداشت شغلی .

7- تعهد به پیشگیری از آلودگی و خطرات شغلی.

8- کاهش آلاینـده های هوا وآب و خطرات آن برای محیط زیست و کارکنان ازطریق بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی در مصرف
     منابع چوب.

9- حصول اطمینان مدیریت از تفهیم خط مشی در سطوح سازمان از طریق جلسات عمومی ، سخنرانیها ، گفت وشنودو ارتباطات موثر.

از تمام کارکنان انتظار میرود با درک کامل خط مشی ؛ مدیریت را در تحقق اهداف شرکت ؛ یاری نمایند .
 
حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  ححح  مدیر عامل
حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  ححح           
 
شماره بازنگری : 6 ( ششم )                                 
تاریـخ بازنگری : 91/01/22