.
 
واحد تولید سیم و کابل
 واحد تولید سیم و کابل:
   
 تولیدات مهم این واحد عبارتند از: 
 
      انواع سیم با عایق PVC
      انواع کابلهای قدرت با هادی مس و آلومینیوم و عایق XLPE و PVC
      انواع کابلهای کنترل شیلددار و آرموردار
      انواع کابلهای خودنگهدار 0.6 – 1 kv
      انواع هادیهای هوایی روکش‌دار 0.6 – 1 kv و 12 – 20 kv
      انواع هادیهای هوایی CU، AAAC، AAC، ACSR/AW و ACSR

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/09/28