کابلهای کنترل

کابل های کنترل تک لا با عایق و روکش PVC ، شیلددار ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت


این نوع کابل ها جهت انتقال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال به منظور کنترل و اندازه گیری و حفاظت در مکانهای مختلف در سطح نیروگاهها و پستها ( عمدتاً اتاق کنترل ) مورد استفاده قرار می گیرند و بدلیل داشتن شیلد، ازهرگونه اثرات نویز و میدانهای الکتریکی از محیط بیرون محافظت می شود.
 هررشته جداگانه شماره گذاری می گردد.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: