کابل های قدرت چند رشته گرد

کابل های قدرت چند رشته گرد با هادیهای آلومینیومی ، عایق و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


استفاده ازاین کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. این کابلها در داخل با بیرون ساختمان، زیر زمین، داخل آب و کانالهایی که بدور از هرگونه احتمال ضربدیدگی باشد، نصب می شود.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: