کابلهای قدرت تک رشته

کابل های قدرت تک رشته با عایق PVC، مس هم محور و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


استفاده ازاین نوع کابل ها درخطوط توزیع فشار ضعیف تا ولتاژ1000 ولت می باشد. این نوع کابلها در داخل یا بیرون ساختمان، زیرزمین، داخل آب و داخل کانالها؛ نصب می شوند. درضمن شیلد کابل، افراد را از خطر برق گرفتگی محافظت می کند.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: