کابلهای قدرت تک رشته

کابل های قدرت تک رشته با عایق PVC، زره آلومینیومی و روکش PVC ولتاژ ( 0.6 تا 1 ) کیلو ولت

 


این کابل ها به منظور استفاده درخطوط فشار ضعیف تا ولتاژ 1000 ولت طراحی شده اند. این نوع کابل ها در زیرزمین، بیرون و داخل آب و داخل کانالها استفاده می شوند. درضمن زره آلومینیومی، کابل را از صدمات و ضربات مکانیکی و افراد را ازخطر برق گرفتگی محافظت می کند.

Test Voltage: 3.5 Kv/5 min

Standard: IEC 60502-1

ISIRI 3569-1

استاندارد: