مفتول آلومينيومي

مفتول آلومینیومی ( راد آلومینیومی )

 


کاربرد این مفتول بعنوان مواد اولیه تولید سیم و کابل آلومینیوم است. مراحل تولید راد آلومینیوم شامل عملیات ذوب، نگهداری مواد مذاب، ریخته گری پیوسته توسط چرخ ریخته گری و مرحله نورد توسط دستگاه راد میل  می باشد. سرانجام مفتول تولیدی بصورت کویل بسته بندی می شود.
 

Specification

مشخصات

 
دانلود کاتالوگ مفتول آلومینیومی                                                                                           صفحه اصلی