اطلاعات تماس با  کارخانه تبریــز
دفتر مدیرعامل
36304090 041
آدرس کارخانه تبریــز : تبریـز، کیلومتر 5 جاده تهران.

کـد پستی : 5368115653 

 شماره شناسه ملی : 10100651289

کـد اقتصادی : 411165963144

شماره ثبت : 34427
فکس
36303935 041
کارخانه تبریـز
93-36304892 041  &  36303737 041
دفتر فروش
36303050 041
فکس فروش
36303051 041
تلفکس امورمالی
36303835 041
تلفکس تدارکات
36304200 041

اطلاعات تماس با  کارخانه قزوین ( هادی برق دیاموند سابق )
دفتر مدیریت
33297542-3 028
آدرس کارخانه قزوین : قزوین ، کیلومتــر 6 جاده قدیم قزوین - تهران.

کـد پستی : 3416687873 
فکس
33297540 028
مدیر کارخانه
33297421-2 028
تلفکس امورمالی
33297545 028

اطلاعات تماس با واحد فروش

مشخصات

سمت

داخلی

شماره تماس : 36303050 041
شماره فاکس : 36303051 041
شماره حساب بانک سپه - شبا : 610150000001984800074306 IR

حسین علیزاده

کارشناس فروش

118

روح اله دادگری

کارشناس فروش

111

رامین کریمی

کارشناس فروش

120


آدرس کارخانه تبریز

 

صندوق دریافت نظرات
 
پر کردن فیلد ستاره دار الزامی است.
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد